Inburgering in uitvoering

Werken in de geest van de nieuwe wet


Op 1 januari 2022 krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Hoe kun je aan de slag in de geest van de nieuwe wet en help je inburgeraars nú al op weg?

image
image
image