Gemeenten experimenteren:

Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten


Gemeenten die al aan de slag zijn helpen jou verder. Gemeente Midden-Drenthe heeft een aanpak ontwikkeld om vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten via groepsgewijze trainingen en intensieve begeleiding te ondersteunen bij (arbeids)participatie. De gemeenten Berkelland en Bronckhorst startten met het programma Powervrouwen.

Dit zijn twee aanpakken die zijn gevolgd binnen het pilotthema Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten met het doel om deze groep te activeren, hen te ondersteunen bij het zetten van stappen richting participatie en tegelijkertijd hun Nederlandse taalvaardigheden te verbeteren. Laat je inspireren door hun ervaringen uit deze pilot. En lees meer over de ervaringen van de andere vier pilotaanpakken en lessen die zijn opgetekend door het onderzoeksbureau in het eindrapport.

Pilot Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten – gemeente Midden-Drenthe De gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden hebben een aanpak ontwikkeld om vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten via groepsgewijze trainingen en intensieve begeleiding te ondersteunen bij (arbeids)participatie.

Het hoofddoel van de pilot is dat vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten meer gaan participeren, met betaald werk als ultiem doel. De pilot wordt uitgevoerd onder leiding van een gemeentelijke projectgroep. Daarnaast zijn Bureau Resonance en VluchtelingenWerk betrokken bij de uitvoering van diverse (trainings)bijeenkomsten. Meer info

Gemeenten Berkelland en Bronckhorst


Interview

Door Gemeenten Berkelland en Bronckhorst

Voor 35 vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

Wat Een training van 24 sessies van maximaal 3 uur. Programma begint met informatie over de Nederlandse samenleving, na 2 maanden verschuift de aandacht richting arbeidsparticipatie. De wekelijkse bijeenkomsten worden verzorgd door trainers/NT2 docenten. Tolken en sleutelpersonen ondersteunen de training. Naast de bijeenkomsten krijgt elke deelnemer vanaf de derde maand ook een eigen jobcoach die, met oog voor praktische belemmeringen, de deelnemers helpt bij het vinden van een snuffelstage, werkervaringsplaats of baan.

Met Interbeek Support (maatschappelijke begeleiding en trainingen) levert een coördinator, NT2 docenten/ trainers en jobcoaches. Ook een Regisseur Nieuwkomers, klantmanagers Sociale Dienst Oost-Achterhoek (Berkelland) en consulenten sociale teams (Bronckhorst) zijn nauw betrokken bij het programma. Daarnaast worden sleutelpersonen en cultuurverbinders ingezet.

Opvallende uitkomsten

 • Regel de kinderopvang.
 • Regel het vervoer: in Berkelland reed de Naoberbus van en naar de trainingslocatie. In Bronckhorst is een taxibus ingezet die de vrouwen ophaalde en wegbracht.
 • Neem de tijd: om vrouwen te motiveren en weerstand om te zetten naar positieve energie.
 • Verplichte deelname: kan vrouwen een steuntje geven in het overtuigen van hun partners.

Participatiestatus van deelnemers

 • 83% was bij de start niet actief
 • 31% was bij het einde van de pilot niet actief
 • 29% deed na de pilot een opleiding
 • 16% had na de pilot betaald werk
 • 8% deed na de pilot een stage
 • 8% heeft na de pilot een werkervaringsplaats.
 • 8% deed na de pilot vrijwilligerswerk

Aandacht voor vrouwen in de inburgering - Handreiking voor gemeenten voor de begeleiding van vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten:

In het eindrapport van de pilot ‘Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten’ staat een aantal lessen om deze groep mensen succesvol te begeleiden. Je kunt er in jouw gemeente direct mee aan de slag:

 • Investeer in een uitgebreide(re) introductie en kennismaking met de Nederlandse samenleving.
 • Creëer ruimte voor empowerment, ook binnen de B1-route.
 • Neem belemmeringen voor participatie weg, bijv. rond lestijden, reismogelijkheden en kinderopvang.
 • Zet ervaringsdeskundigen in met een rol als vraagbaak of rolmodel.
 • Zie gezinsmigranten als een aparte groep met andere vragen over inburgering en participatie dan inburgeringsplichtigen.

Onderzoeker Marjan de Gruijter: “Investeren in empowerment van vrouwelijke inburgeraars die zich nog niet hebben georiënteerd op een rol buiten het gezin, loont! De ervaringen in de pilots laten zien dat het zelfvertrouwen toeneemt, en dat vrouwen stappen zetten richting participatie en werk.”

Tip: Bekijk ook de opname van de kennissessie 'Hoe activeer je vrouwen in hun inburgering?' en de handreiking voor gemeenten.

Pilot Berkelland - Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

‘De individuele begeleiding was van enorme toegevoegde waarde’

‘Ik hoop dat we met deze pilot de positie van de vrouwen kunnen verbeteren.’ Met deze zin besloot Marieke Heusinkveld, van de gemeente Berkelland, haar interview aan de start van het programma Powervrouwen van de gemeenten Berkelland en Bronckhorst. Terugblikkend op die uitspraak zegt Heusinkveld dat dat over het algemeen goed gelukt is. ‘Al zijn de verschillen tussen vrouwen groot.’ Wat empowerment is, dat is voor elke vrouw anders. Heusinkveld legt uit: ‘De ene vrouw is al blij omdat ze haar financiën onder controle heeft, de ander heeft een MBO-3 opleiding en een vast contract. Op ieder niveau zijn dat gewoon goede stappen.’ Als vervolg op de pilot heeft gemeente Berkelland inmiddels Powervrouwen 2 gestart: een begeleidings- en trainingsgroep met 8 Eritrese vrouwen. Hierbij zijn de onderwerpen en lessen uit de pilot overgenomen.


‘Als je opeens een brief krijgt van de gemeente, denk je ook: wat is dit nou?’

Onzekerheden wegnemen In november en december van 2019 is de pilot begonnen met groepsbijeenkomsten, met de nadruk op empowerment. Vanaf januari 2020 volgde de een-op-een begeleiding door de jobcoaches. Dat gebeurde vaak bij de deelneemsters thuis, om een vertrouwensrelatie op te bouwen. ‘De jobcoaches kijken of er in de privésituatie belemmeringen zijn, waardoor vrouwen niet toekomen aan werk of een opleiding,’ vertelt Heusinkveld. ‘Sommige vrouwen hadden bijvoorbeeld geen toegang tot een bankrekening. De jobcoaches stimuleren vrouwen om daar thuis over in gesprek te gaan. Ze hebben weerstand omgezet naar positieve energie.’

Een-op-een contact Die vertrouwensrelatie met de jobcoach bleek erg belangrijk tijdens de pilot. ‘Natuurlijk hebben we voorafgaand aan het programma een papieren brief gestuurd naar de deelnemers. Maar als je opeens een brief krijgt van de gemeente, denk je ook: wat is dit nou? We hebben de deelneemsters daarom ook nagebeld en zijn we bij hen thuis langsgegaan. Met een-op-een begeleiding, de inzet van tolken en door goed de tijd te nemen hebben we het een stuk concreter kunnen maken.’ Gedurende het hele traject was die persoonlijke begeleiding van enorme toegevoegde waarde. Toch vindt Heusinkveld het spannend om te zeggen of ze deze begeleiding door kunnen zetten naar de nieuwe wet. ‘Die een-op-een begeleiding is hartstikke duur en de financiën zijn binnen de wet al krap. Dat wordt dus echt een puzzel.’

Korte lijntjes Bij het programma zijn ook klantmanagers en consulenten betrokken om mensen te stimuleren bij het vinden van werk. Zij kunnen een goede aanvulling zijn op het inburgeringstraject, maar het kan ook botsen. ‘Tijdens zo’n traject moet je oppassen dat de klantmanager en de jobcoach niet langs elkaar heen gaan werken,’ legt Heusinkveld uit. ‘Bijvoorbeeld dat de klantmanager denkt: ik heb een baan gevonden, terwijl de statushouder met de jobcoach net een heel ander gesprek heeft gevoerd.’

Volgens Heusinkveld heeft een regisseur statushouders vanuit de sociale dienst daar goed bij geholpen. ‘Bij ons dreigde zo’n dubbeling te ontstaan. De regisseur heeft dat kunnen voorkomen. Voor ons was dit een duidelijke les: zorg in de nieuwe wet voor korte lijntjes tussen de klantmanagers en jobcoaches en dat er één lijn is in de begeleiding.’


'Zorg dat er één lijn is in de begeleiding’