Inleiding

Op 1 januari 2022 krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Hoe kun je aan de slag in de geest van de nieuwe wet en help je inburgeraars nú al op weg?

Gemeenten experimenteren: (Kwetsbare groepen in) Duale trajecten

Het verhaal achter de cijfers: hoe staat jouw gemeente ervoor?

Sleutel tot succes

Aan de slag met… financieel ontzorgen

Met maatwerk-ondersteuning biedt een expert jouw gemeente hulp op maat

Bestuurder aan het woord

Aan de slag met… ondersteuning van de ELIP-groep

Stimuleren van spontane naleving: hoe doe je dat?

Gemeenten experimenteren: Brede intake & PIP

Aan de slag met… de warme overdracht

Gemeenten experimenteren: Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

Aan de slag met… kwaliteit in taalaanbod

Aan de slag met… naleving

Links en Colofon