Aan de slag met...

ondersteuning van de ELIP-groep


Er zijn inburgeraars die bijna hun lening bij DUO opgemaakt hebben, maar nog wel inburgeringsplichtig zijn. Voor deze groep wordt ook wel de afkorting ELIP gebruikt: Einde Lening Inburgeringsplicht. Zij komen in de knel en dreigen in de schulden te komen als zij niet op tijd aan hun inburgeringsplicht voldoen. Zij moeten hun lening dan namelijk terugbetalen en riskeren een boete. Gemeenten kunnen hen met extra begeleiding helpen om de inburgering alsnog tijdig en binnen de lening af te ronden. Het ministerie van SZW stelt hier budget voor beschikbaar.

Gemeenten kunnen niet gemakkelijk zelf de hele ELIP-groep bereiken. Hun gegevens zijn niet zomaar beschikbaar vanwege privacy. DUO heeft die gegevens wel, en kan jouw gemeente helpen door brieven te versturen. Brieven met het verzoek om contact op te nemen met de gemeente worden verzonden naar de inburgeraars waarvan de inburgeringstermijn binnen 12 maanden afloopt en die €7.500,- en meer hebben besteed èn aan alle inburgeraars die meer dan €9.500,- van hun DUO-lening hebben benut, ongeacht de termijn.

Meedoen aan deze ELIP-aanpak zorgt er niet alleen voor dat je deze groep mensen verderhelpt, maar ook dat je als gemeente beter inzicht hebt in deze mensen en het taalonderwijs, dat je participatie en inburgering effectiever kunt organiseren en dat je de regierol pakt.

Tips en handvatten

 • Je meldt je bij DUO als gemeente aan voor het proces. Als je je nu aanmeldt, worden de brieven in de eerstvolgende ronde, de week van 12 juli, verstuurd. Na de zomer komt er een gebundelde versie van de brieven. Exclusief voor gemeenten.
 • Om ondersteuning vanuit DUO te krijgen, moet je gemeente een loket hebben waar inburgeraars met inhoudelijke vragen terecht kunnen. Een fysiek loket is niet voor iedere gemeente haalbaar. Het loket kan ook een contactpersoon zijn die via e-mail of telefoon te bereiken is. Of een consulent die al met statushouders werkt.
 • DUO biedt de mogelijkheid om zelf bepaalde informatie in de brief in te vullen, zoals contactgegevens. Ook is er een voorbeeldbrief beschikbaar.
 • Sinds juni '21 is de ELIP-definitie uitgebreid: DUO verzendt nu ook brieven aan de inburgeraar die 95% van de lening verbruikt heeft, ongeacht hoe lang de inburgeraar al bezig is. De termijn die gehanteerd wordt bij de besteding van €7.500 en meer is van 6 maanden naar 12 maanden uitgebreid. Daardoor wordt een grotere groep bereikt. Voor sommige gemeenten betekent dit een flinke toename in mensen die onder ELIP vallen. Houd daar rekening mee.
 • Niet alle mensen in de ELIP-groep hebben veel hulp nodig. Soms is een adviesgesprek al voldoende. Veel mensen kunnen hierna alsnog zelfstandig en op tijd de inburgering afronden. In andere gevallen moet er bijvoorbeeld alleen nog een document geüpload worden. Kijk daarom goed naar de persoonlijke situatie en wat er aan de hand is.

Ook naast de brieven van DUO kun je als gemeente de ELIP-groep helpen:

 • Deel met je klantmanagers, jongerenloket, ketenpartners en betrokken taalscholen dat je meedoet aan de regeling. Via hen bereik je meer mensen die met de ondersteuning geholpen kunnen zijn.
 • Uit pilots blijkt dat het goed kan werken om een bijeenkomst met ELIP-inburgeraars te organiseren om de problematiek in kaart te brengen. En om een laagdrempelig inloopspreekuur met klantmanagers te organiseren waar mensen terechtkunnen.
 • Integreer de ELIP-aanpak in je dienstverlening. Klantmanagers kunnen in hun voortgangsgesprekken al actief vragen hoe het met de inburgering gaat. Bij problemen kan snel worden ingegrepen.
 • Blijf in de ELIP-aanpak het traject monitoren bij de taalaanbieder.
 • Verloopt de inburgering mét de extra begeleiding alsnog niet goed? Probeer echt te kijken waar het probleem zit. En of er misschien meerdere problemen zijn, en of je ook daarbij extra hulp kunt inschakelen. Ook met de nieuwe wet is dat de bedoeling.
 • Sluit een kwaliteitsconvenant af met taalaanbieders. Zo draag je gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Ook kun je van aanbieders eisen om bij problemen op tijd aan de bel trekken, en het aanbod voor nieuwe inburgeraars ook beschikbaar te maken voor de ELIP-groep. Een andere mogelijkheid is om met Blik Op Werk af te spreken dat je als gemeente tijdig geïnformeerd wordt als het keurmerk van een aanbieder wordt ingetrokken, of als er signalen van malafide praktijken zijn.
 • Wil je meer inzicht in de inburgeringscijfers in jouw gemeente? DUO stelt elke vier maanden informatie beschikbaar. Ook in de portal die je gemeente al voor andere zaken gebruikt, kun je informatie vinden.
 • Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de ELIP-aanpak in de gemeente Amsterdam. Het rapport lees je hier.

Deze tekst is een bewerking van de websessie ‘Hoe bereik en ondersteun je de inburgeraars uit de ELIP-groep?’ op 10 juni 2021, onderdeel van de reeks sessies ‘Inburgering in uitvoering’ georganiseerd door Divosa, de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.