Met maatwerkondersteuning biedt een expert jouw gemeente hulp op maat

Handreikingen, online sessies, praktijkvoorbeelden, voorbeeldprocessen: allemaal tools die gemeenten op weg helpen met de Wet inburgering 2021. Maar soms heb je als gemeente behoefte aan advies over jouw specifieke situatie of issues. Je kunt in zo’n geval budget aanvragen voor de inhuur van een expert. Linda Bakker is zo’n expert. 'De generieke tools bieden veel kaders en richting. Maar elke gemeente is anders. En heeft specifieke vragen of issues. Een kritisch klankbord of een aantal inspirerende werksessies kan dan nét zijn wat je verder helpt.'


'Een kritisch klankbord of een aantal inspirerende werksessies kan dan nét zijn wat je verder helpt.'

Linda Bakker

Wie binnen jouw gemeente gaat de uitvoering doen? Een vraag waar veel gemeenten nu in de voorbereidende fase mee worstelen is: hoe gaan we dit organiseren; wie vervult in onze organisatie de regierol, en wie gaat de uitvoering doen? Zijn dat klantmanagers, gaan we een apart team inrichten of kunnen we het heel anders organiseren? Echt een maatwerkvraag. Hoe helpt Linda een gemeente met zo’n vraag? 'Ik start altijd met het verkennen en verdiepen van de vraag. En ik kijk naar de huidige situatie. Is er bijvoorbeeld een werkbedrijf? Of andere samenwerkingspartners waar je al goede ervaringen mee hebt? Dan kun je misschien daarbij aanhaken. Met alle belanghebbenden werken we dan een aantal scenario’s uit, en zetten we de voor- en nadelen van elk scenario op een rij. Ik begeleid de groep ook bij het maken van de keuze.'

Inburgeringsspecialist in beleid én praktijk Linda promoveerde in 2016 op de integratie van vluchtelingen in Nederland. 'Wie herinnert zich niet de beelden uit die tijd, van mensen die de Middellandse Zee overstaken, op weg naar Europa. Mijn onderzoek was superactueel. En dat is het eigenlijk nog steeds. Mijn kracht? Ik kan goed de koppeling maken tussen beleid en praktijk. Ik merk dat er veel behoefte is aan die combi. En ik heb veel ervaring met gemeenten. Een voorbeeld: ik weet dat veel gemeenten het lastig vinden om het eigenaarschap van het PIP (het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie) bij de inburgeraar neer te leggen en te houden. Dat is heel belangrijk, maar de praktijk is weerbarstig. Ik weet hoe andere gemeenten dit aanpakken en kan daarover meedenken en suggesties aandragen. Als kritisch klankbord en adviseur.”'

Tip 1

Bouw een check in

Of Linda nog tips heeft? Genoeg! Maar wat is nou echt belangrijk? Linda: “Het klinkt als een open deur, maar zet de inburgeraar echt centraal. Ja, er moeten allerlei processen opgetuigd worden. En ja, er zijn allemaal regels waar je aan moet voldoen. We weten inmiddels dat dat soms de overhand kan krijgen. Dus: bouw op vaste momenten een check in en kijk regelmatig of je nog de goede dingen doet voor de inburgeraar.”

Een rugzak vol met inspirerende werkvormen Linda ziet het als haar rol om gemeenten verder te helpen en te inspireren. En zo de Wet inburgering tot een succes te maken. Ze gebruikt daarvoor diverse werkvormen. Linda: 'ik zorg dat het ook altijd leuke sessies zijn, door optimaal gebruik te maken van de kracht van de groep.' Een van de methodieken is het maken van een klantreis. Daarmee breng je snel en eenvoudig procesverbeteringen aan het licht. Maar ook simulaties zitten in Linda’s rugzak. 'Een casus helemaal doorleven met iedereen die ermee te maken heeft. Niets is leuker dan samen oplossingen verzinnen!'


'Niets is leuker dan samen oplossingen verzinnen!'

Tip 2

Evalueer en durf daadwerkelijk aan te passen

Linda ziet dat gemeenten vaak wel evalueren, maar dat niet altijd de ruimte wordt gevoeld om de werkwijze aan te passen. 'Durf op basis van een evaluatie dingen anders te doen. Gebruik de vrijheid die het beleid biedt, en blijf leren en doorontwikkelen. Het hoeft niet meteen perfect. Als we blijven leren en verbeteren, dan gaan we echt stappen zetten met elkaar.'

Bij welke vraagstukken kan maatwerkondersteuning helpen?

Maatwerkondersteuning kan uiteenlopende vragen helpen beantwoorden. Een greep uit de vragen die de VNG regelmatig hoort:

  • 'We hebben te maken met een kleine groep inburgeraars in onze gemeente. Hoe kunnen we onze inburgeringscijfers analyseren en dit als basis gebruiken voor de implementatie van de nieuwe wet?'
  • 'In de uitvoering komt regionale samenwerking nog niet van de grond. Zijn er mogelijkheden om dit te stimuleren?'
  • 'Het lukt ons lokaal niet om vanuit de handreiking financieel ontzorgen de vertaalslag te maken naar de praktijk. Hoe pakken we dit aan?'

Maatwerkondersteuning kan ook ingezet worden bij het vormgeven van aanbod voor de ondertussengroep. Zoek je bijvoorbeeld ondersteuning bij het maken van afspraken met bestaande taalbureaus voor de ondertussengroep? Of ben je al bezig met voortgangsgesprekken met inburgeraars en loop je ergens tegenaan? Ondersteuning op maat kan de gemeente hier verder mee helpen.

Heb jij een soortgelijke of juist een hele andere vraag? Het team inburgering van de VNG helpt je hier gericht mee verder.

Online aanvragen van budget: maak er gebruik van!

De wet gaat op 1 januari 2022 in. Heb je een concreet vraagstuk? Dan is nu het moment om maatwerkbudget aan te vragen. Bekijk de criteria op de website van de VNG. Heb je vragen? Neem dan contact op via inburgering@vng.nl of bel naar 070-3738393.