Inburgering in de praktijk

Als gemeente heb je de regie over de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars tijdens hun inburgering. Hoe werk je met de Wet inburgering 2021? Hoe help je ze het beste op weg?

Juli 2022