In de geest van de nieuwe Wet inburgering


Op 1 januari 2022 verandert de manier waarop nieuwkomers in Nederland inburgeren. Het doel: zo snel mogelijk meedoen in Nederland én daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. Met de nieuwe Wet inburgering (Wet inburgering 2021) krijgen gemeenten de regie over de uitvoering. Met persoonlijke aandacht voor de inburgeraar, en een inburgeringstraject op maat.

Het is niet nodig om te wachten tot 1 januari om aan de slag te gaan. Inburgeraars die nú instromen kunnen al begeleid worden in de geest van de nieuwe wet. Dit zorgt voor een prettig en persoonlijk proces voor de inburgeraar. En voor een goede dienstverlening en soepele overgang naar de nieuwe wet voor de gemeente.

Hoe? Dit magazine biedt inspiratie en handvatten om in de geest van de nieuwe wet te werken. Word wegwijs in enkele belangrijke thema’s van de wet waar je direct mee aan de slag kunt: de warme overdracht, brede intake & PIP-advies, voortgangsgesprekken, taalconvenanten en begeleiding naar financiële zelfredzaamheid. Hiernaast vind je meer informatie over deze thema’s.

Lees verder over praktijkvoorbeelden en ervaringen van andere gemeenten. Zoals de waarde van sleutelpersonen, de visie van wethouder Kees van Geffen (gemeente Oss), inburgering in feiten & cijfers, hulp op maat van experts, en veel concrete handvatten.

Alvast één tip: bekijk ook het model plan van aanpak. Zo weet je waar je staat en wat je nog moet doen om op 1 januari 2022 van start te kunnen gaan met de Wet inburgering 2021..

Veel succes met het werken in de geest van!

Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Dit magazine is een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Divosa en de VNG.

5 thema's


Warme overdracht: welkom in de gemeente

Brede intake en PIP: persoonlijke situatie en mogelijkheden

Voortgang: hoe gaat het inburgeren?

Financiële zelfredzaamheid

Taalles van goede kwaliteit